پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4522)

2-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص92-2-2- مفهوم شاخص112-2-3- تعاریف شاخص122-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا162-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران162-2-5-1- ویژگی های تپیکس172-2-5-2- نحوه محاسبه تپیکس182-3- مروری بر ادبیات موضوع202-4- مکانیسم انتقال232-4-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان c (4523)

از آنجا که این تحقیق به استفاده از دو نگرش کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ترجمه و جاری سازی موضوع استراتژیک کسب و کار صادراتی می پردازد، بنابراین برای سازمانهائی که از این Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4524)

1-2 گستره نوآوریهای خارجی چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟2-2 گستره منابع چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟3-2 گستره همکاریها چه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4525)

2-8) مروری بر پیشینیه تحقیق252-8-1) تحقیقات داخلی252-8-2) تحقیقات خارجی29فصل سومروش تحقیق3-1) مقدمه343-2) جامعه مورد نظر تحقیق343-3) نمونه آماری343-4) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق353-5) متغیر های تحقیق353-5-1) متغیر وابسته353-5-2) متغیر مستقل363-5-3) متغیر کنترلی363-5-4) Read more…

By 92, ago